Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Xylosteus spinolae Frivaldszky, 1838
Opis w KFP:
[tom 22]
Gatunek mało znany; opisany z Węgier przed przeszło 160 laty, notowany z nielicznych, znacznie rozproszonych stanowisk w tym kraju i w Austrii, Bośni, Hercegowinie, Rumunii, Bułgarii i Turcji. Ogólnikowa wzmianka o zasiedleniu Polski, niewiadomo skąd zaczerpnięta, jest niewiarygodna. Gatunek monofagiczny, odbywa rozwój larwalny w leszczynie — Corylus avellana L. Występuje w wilgotnych i cienistych zaroślach. Postacie dojrzałe pojawiają się po przezimowaniu w maju lub na początku czerwca. Samice składają jaja w martwe lub obumierające drewno gałęzi, przy podstawie pni, korzeni oraz pniaków, a nawet leżących na ziemi ich fragmentów. Cykl rozwojowy dwuletni. Larwa w pierwszym roku życia żeruje wygryzając podłużne chodniki, następnie zimuje, aby w drugim roku kontynuować żer i w sierpniu lub we wrześniu buduje komorę poczwarkówą. Imago po wykluciu się pozostaje przez zimę w komorze i po 8-9 miesiącach spoczynku wydostaje się na zewnątrz.
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.

Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Polska (Leśniak 1987)