Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Apion (Metatrichapion) curtisii Stephens, 1831
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek wykazywany z Wysp Brytyjskich, Francji, Szwajcarii, Jugosławii, Bułgarii, Niemiec, Austrii, Węgier i Słowacji. Notowany dotychczas tylko z okolic Warszawy i kilku stanowisk na Śląsku Dolnym na podstawie znalezisk sprzed przeszło stu lat. S. Smreczyński (1965) uważał prawdopodobnie dotychczasowe dane o jego rozmieszczeniu w Polsce za niewiarygodne i nie zaliczył omawianego gatunku do fauny krajowej. Bionomia tego chrząszcza poznana jest słabo. We Francji występuje na terenach nizinnych i pagórkowatych, zwłaszcza na glebach wapiennych. Jako rośliny żywicielskie postaci dojrzałych były wymieniane konikleca czubata — Hippocrepis comosa L. i sparceta siewna — Onobrychis viciaefolia Scop. Rozwój larwalny dotychczas nie jest znany.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Mazowiecka: okolice Warszawy (Osterloff 1882); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Schilsky 1888, Seidlitz 1891, Kuhnt 1912)