Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»



»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cryptocephalus strigosus Germar, 1824
Description in KFP (in Polish):
[tom 22]
Gatunek obejmujący zasięgiem północne i środkowe Włochy, Kotlinę Pannońską i północną część Bałkanów; wzdłuż łuku Karpat sięga po zachodnie Podole, na północ dociera do Austrii, Czech, Moraw i Słowacji. Z Polski znany z jednego okazu złowionego na zboczu kserotermicznym. Chrząszcz ciepłolubny, występujący w suchych lasach, na piaskach, murawach naskalnych i nasłonecznionych stokach. Troficznie związany z macierzanką piaskową — Thymus serpyllum L. em. Fr.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Beskid Wschodni: Przemyśl — Winna Góra (Borowiec i Kania 1996c)