Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Hylastes gergeri Eggers, 1911
Description in KFP (in Polish):
[tom 22]
Gatunek opisany z południowych Węgier, ponadto w Europie Środkowej notowany tylko ze Słowacji. Z uwagi na brak konkretnych danych o jego występowaniu w Polsce nie zaliczamy omawianego gatunku do fauny krajowej.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Polska (Leśniak 1987)