Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Pityophthorus henscheli Seitner, 1887
Description in KFP (in Polish):
[tom 22]
Gatunek mało znany; aczkolwiek opisany z Austrii przed przeszło stu laty, dotychczas wykazywany tylko z tego kraju, z Tyrolu, Austrii Dolnej i ze Styrii. Ostatnio bez konkretnych danych podany z Karpat. Ogólnikowa wzmianka o występowaniu w Polsce jest niewiarygodna. Rozwój larwalny odbywa w gałązkach limby — Pinus cembra L., kosodrzewiny — Pinus mughus Scop. i sosny czarnej — Pinus nigra Arnold.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 22 Polska Leśniak 1987