Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Apion (Perapion) lemoroi Brisout, 1880
Description in KFP (in Polish):
[tom 22]
Gatunek opisany z Francji, mało znany, wykazany dotychczas z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoch, Słowacji, Węgier, Ukrainy, Kaukazu i Kazachstanu; wszędzie spotykany lokalnie i bardzo rzadko. W Polsce stwierdzony po raz pierwszy w 1993 r. (Petryszak 1997); notowany z pojedynczych okazów, zbieranych na pięciu stanowiskach. Gatunek związany z suchymi glebami; występuje na pobrzeżach lasu i zarośli śródpolnych, suchych łąkach, miedzach, ugorach i ścierniskach, poboczach dróg i rowów, na miejscach ruderalnych i nasłonecznionych zboczach. Jest monofagiem na rdeście ptasim — Polygonum aviculare L. Larwy żerują w krótkich chodnikach w szyjce korzeniowej. Pojaw chrząsczy przypada na kwiecień-paździenik. Zimuje postać dojrzała.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Sandomierska: Pasieka koło Jarosławia (Petryszak i Dąbek 1997); Beskid Zachodni: Lipnica Murowana (Petryszak 1997); Beskid Wschodni: Bucznik, Świątkowa— otulina Magurskiego Parku Narodowego (Petryszak 1997)