Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Apion (Perapion) lemoroi Brisout, 1880
Opis w KFP:
[tom 22]
Gatunek opisany z Francji, mało znany, wykazany dotychczas z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoch, Słowacji, Węgier, Ukrainy, Kaukazu i Kazachstanu; wszędzie spotykany lokalnie i bardzo rzadko. W Polsce stwierdzony po raz pierwszy w 1993 r. (Petryszak 1997); notowany z pojedynczych okazów, zbieranych na pięciu stanowiskach. Gatunek związany z suchymi glebami; występuje na pobrzeżach lasu i zarośli śródpolnych, suchych łąkach, miedzach, ugorach i ścierniskach, poboczach dróg i rowów, na miejscach ruderalnych i nasłonecznionych zboczach. Jest monofagiem na rdeście ptasim — Polygonum aviculare L. Larwy żerują w krótkich chodnikach w szyjce korzeniowej. Pojaw chrząsczy przypada na kwiecień-paździenik. Zimuje postać dojrzała.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Nizina Sandomierska: Pasieka koło Jarosławia (Petryszak i Dąbek 1997); Beskid Zachodni: Lipnica Murowana (Petryszak 1997); Beskid Wschodni: Bucznik, Świątkowa— otulina Magurskiego Parku Narodowego (Petryszak 1997)