Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Apion (Squamapion) mroczkowskii (Wanat, 1997)
Description in KFP (in Polish):
[tom 22]
Gatunek mało znany, gdyż niedawno opisany na podstawie materiałów z Polski, Ukrainy i Austrii. Z Polski wykazany z pojedynczych okazów zbieranych na pięciu stanowiskach. Na Podolu i w okolicy Przemyśla chrząszcze poławiano na kserotermicznych murawach. Bionomia i roślina żywicielska nie są jeszcze poznane. Nowa generacja pojawia się w okresie od drugiej połowy czerwca do połowy lipca.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie: Puszcza Augustowska — Rubcowo (Wanat 1997); Górny Śląsk: Libiąż koło Chrzanowa (Wanat 1997); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Podlesice koło Zawiercia (Wanat 1997); Beskid Wschodni: Przemyśl i okolice — zbocze między Górą Zamkową a Trzema Krzyżami, Winna Góra (Wanat 1997)