Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Apion (Squamapion) samarense Faust, 1891
Description in KFP (in Polish):
[tom 22]
Gatunek opisany z Kujbyszewa położonego nad Samarą — lewym dopływem Wołgi; rozsiedlony od Mongolii poprzez obszary stepowe Kazachstanu, południowej Rosji i Ukrainy po zachodnie Podole; ponadto notowany z Rumunii, Bułgarii, Francji i północnych Włoch. W Polsce odkryty na jednym stanowisku 15 V 1995 r., kiedy to 38 okazów, tylko samic, zebrano na kocimiętce nagiej — Nepeta nuda L. (= N. pannonica L.) rosnącej na niewielkiej skarpie śródpolnej. Stanowisko koło Przemyśla jest oddalone o blisko 300 km od najbliższego stanowiska na Podolu i najbardziej wysunięte na północny zachód.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Beskid Wschodni: Brylińce koło Przemyśla (Wanat i Szypuła 1996)