Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Apion (Eutrichapion) plumbeomicans Rosenhauer, 1856
Description in KFP (in Polish):
[tom 22]
Gatunek opisany z Hiszpanii i Algierii; dotychczas nie wykazywany w kluczach i katalogach obejmujących Apionidae w Europie Środkowej, ale w faunie Francji (Tempre i Péricart 1989) poza licznymi stanowiskami w tym kraju, podano ogólnikowo jego występowanie w Anglii, Szwecji, Portugalii, we Włoszech, w Szwajcarii, Niemczech, Polsce, Czechosłowacji, Rosji, na Bałkanach i w Afryce Północnej. Tymczasowo nie zaliczamy omawianego gatunku do fauny Polski do czasu uzyskania konkretnych danych o jego występowaniu w naszym kraju. Rośliną żywicielską w Europie Środkowej ma być jakoby seradela drobna — Ornithopus perpusillus L.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data: