Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Apion (Eutrichapion) plumbeomicans Rosenhauer, 1856
Opis w KFP:
[tom 22]
Gatunek opisany z Hiszpanii i Algierii; dotychczas nie wykazywany w kluczach i katalogach obejmujących Apionidae w Europie Środkowej, ale w faunie Francji (Tempre i Péricart 1989) poza licznymi stanowiskami w tym kraju, podano ogólnikowo jego występowanie w Anglii, Szwecji, Portugalii, we Włoszech, w Szwajcarii, Niemczech, Polsce, Czechosłowacji, Rosji, na Bałkanach i w Afryce Północnej. Tymczasowo nie zaliczamy omawianego gatunku do fauny Polski do czasu uzyskania konkretnych danych o jego występowaniu w naszym kraju. Rośliną żywicielską w Europie Środkowej ma być jakoby seradela drobna — Ornithopus perpusillus L.
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.

Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu: