Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Brachysomus dispar Penecke, 1910
Description in KFP (in Polish):
[tom 22]
Gatunek mało znany, opisany z Czerniowiec na Ukrainie, notowany z zachodnich Niemiec, Polski, Słowacji, Austrii, Węgier, Ukrainy i Rumunii. W Polsce stwierdzony stosunkowo niedawno. Młodsze postacie rozwojowe, szczegóły bionomii i rośliny żywicielskie nie są znane. W okolicy Przemyśla występuje pospolicie; w okresie 4-6 V 1995 r. metodą czerpakowania uzyskano 165 osobników.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Beskid Wschodni: Przemyśl (Košťál 1991), Hołubią i Brylińce koło Przemyśla (Szypuła i Wanat 1996); Polska (Dieckmann i Behne 1994, Lohse i Lucht 1994)