Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Apion (Metatrichapion) reflexum Gyllenhal in Schönherr, 1833
Opis w KFP:
[tom 18]
Gatunek występujący głównie w południowej części Europy, lokalnie i rzadko spotykany w Europie Środkowej, notowany ponadto z zachodniej części Afryki Północnej oraz zachodniej i środkowej Azji. W Polsce występuje prawdopodobnie w całym kraju prócz wyższych partii górskich, ale z wielu krain brak jeszcze udokumentowanych danych o jego stanowiskach. Zasiedla tereny suche i dobrze nasłonecznione, zwłaszcza gleby wapienne. Żyje na sparcecie siewnej — Onobrychis viciaefolia Scop., sparcecie górskiej — O. montana Lam. et Dc, sparcecie piaskowej — O. arenaria (Kit.) Ser. i siekiernicy górskiej — Hedysarum obscurum L. Larwa żeruje i odbywa rozwój w strączkach powodując na nich nabrzmienia jednostronne długości 5-8 mm.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Pojezierze Pomorskie: Bielinek nad Odrą (Zumpt 1931, Łętowski 1987); Pojezierze Mazurskie: Ełk (Wanat*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Burzenin i Wielka Wieś koło Burzenina (Wanat*); Nizina Mazowiecka: okolice Warszawy (Osterloff 1882), Warszawa (Łętowski 1987); Dolny Śląsk: Wrocław (Pomorski 1984); Górny Śląsk: Mokre Śląskie (Kuśka 1973, Łętowski 1987), rezerwat Kwiatkowa Góra w Ligocie Dolnej (Kuśka*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Mazur M. 1983, Łętowski 1987), Dolina Szklarki koło Krzeszowic (Kuśka*); Wyżyna Małopolska (Szymczakowski 1960, Cmoluch i in. 1975, Mazur M. 1983, Łętowski 1987), Uniejów-Rędziny koło Miechowa (Kuśka*), Niecka Nidziańska — Chotel Czerwony, Skorocice koło Wiślicy, Krzyżanowice i Skowronno koło Pińczowa (Wanat*); Góry Świętokrzyskie (Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch i Łętowski 1977, Łętowski 1981, Łętowski 1987, Minda-Lechowska 1981, Mazur M. 1983); Roztocze (Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch 1987, Łętowski 1981, Łętowski 1987), Dziewcza Góra koło Niedzielisk (Wanat*); Sudety Wschodnie: Piotrowice koło Bystrzycy Kłodzkiej (Kuśka*); Beskid Zachodni (Wanka 1915, Kolbe W. 1916b, Kuśka 1973, Kuśka 1977, Kuśka 1982, Łętowski 1987), Bażanowice koło Cieszyna (Kuśka*); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1934), Przemyśl (Łętowski 1987); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1965, Lucht 1987); Polska południowo-wschodnia (Cmoluch i Łętowski 1981); «Prusy» (Horion 1951); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Beskidy» (Kolbe W. 1916b)