Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Anthonomus (Anthonomidius) rubripes Gyllenhal in Schönherr, 1836
Description in KFP (in Polish):
[tom 22]
Gatunek opisany z gór Taurus, rozciągających się wzdłuż granicy Turcji i Armenii; dotychczas notowany z tych krajów, z obszaru nadwołżańskiego w Rosji, z Bułgarii, Rumunii, wschodniej Ukrainy, południowej Słowacji, Austrii, Węgier, Macedonii i Włoch. W Polsce odkryty niedawno na jednym stanowisku na podstawie około 200 okazów złowionych 25 VII - 8 VIII 1997 r. na pięciorniku srebrnym — Potentilla argentea L. rosnącym na niewielkiej polanie śródleśnej. Omawiany chrząszcz pozbawiony zdolności lotu, uważany za gatunek stepowy, jest szeroko rozprzestrzeniony, ale występuje wyspowo i wszędzie rzadko spotykany. Stanowisko w Osowcu jest oddalone o przeszło 500 km od najbliżej znanego poza naszą granicą. Odkrywcy tego ryjkowca w Polsce, łowili go w południowej Słowacji na pięciorniku wyprostowanym — Potentilla recta L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie: Osowiec — Twierdza (Wanat i Szypuła 1998)