Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Chrząszcze Polski
Podsumowanie
Rodziny
113
Rodzaje
1562
Gatunki
6076
Rekordy
553628
Publikacje
6303
››› Wejście do Bazy ‹‹‹

Prace zakończone

 • Prace zbiorowe
 • Aktualizacja taksonomii do poziomu CPC z uzupełnieniami
 • Rozbudowa bazy Coleoptera@PL, dodanie innych grup taksonomicznych i utworzenie Bazy BioMap (od Biodiversity Map)
  • hierarchiczna struktura taksonów
  • rozbudowana synonimika
  • system filtrów i narzędzi wyszukiwania
  • mapy statyczne i dynamiczne w różnych układach generalizacji
 • Pozyskanie nowych danych o rozmieszczeniu gatunków (rekordów) z publikacji i kolekcji okazów

Prace trwające

 • Geokodowanie pozyskanych rekordów
 • Budowa aplikacji do wprowadzania i edycji danych w bazie on-line

Zadania stałe

 • Aktualizacja taksonomii poszczególnych grup i kontrola wykazu gatunków krajowych
 • Pozyskiwanie nowych danych o rozmieszczeniu