Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Micropeplus longipennis Kraatz, 1859c
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek jeszcze słabo poznany, występujący w środkowej Europie na terenach, podgórskich i górskich, sięgający do strefy subalpejskiej: W Polsce od przeszło 45 lat już nie znajdowany. Poławiany głównie pod napływkami na pobrzeżach płynących wód górskich.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); «Śląsk» (Schilsky 1888, Jakobson 1908, Reitter 1909, Kuhnt 1912, Tenenbaum 1923); «Karpaty Północne» (Horion 1963)