Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Olisthaerus substriatus (Paykull, 1790)
Description in KFP (in Polish):
[tom 22]
Gatunek borealno-górski; obszar jego rozsiedlenia obejmuje Alpy i Karpaty oraz Fennoskandię, gdzie dociera do skrajnych prowincji północnych, notowany ponadto z Karelii, Litwy, Syberii i Ameryki Północnej. Dotychczas nie zaliczany do fauny Polski z powodu braku udokumentowanych danych. Stosunkowo niedawno stwierdzony na pojedynczych stanowiskach w dwu krainach. Poławiany pod odstającą korą stojącego świerka i leżącego wiatrołomu.
[tom 6]
Gatunek borealno-górski, rozprzestrzeniony od skrajnych części Fennoskandii przez środkową i wschodnią Europę aż do Syberii, notowany też z Ameryki Północnej, wszędzie spotykany bardzo rzadko. W Polsce dotychczas z całą pewnością nie stwierdzony. Ogólnikowe wzmianki o występowaniu w Karpatach, Beskidach i Galicji opierają się na danych odnoszących się do obszarów leżących poza naszymi granicami. Dane ogólnikowe o występowaniu w Sudetach winny być potwierdzone nowymi znaleziskami. Żyje pod odstającą wilgotną i zapleśniałą korą na leżących pniach i kłodach drzew iglastych, porosłych grzybem saprofitycznym niszczycą jodłową — Gloeophyllum abietinum (Bull. ex Fr.) P. Karst.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
«Galicja» (Jakobson 1908); «Karpaty» (Łomnicki M.A. 1913, Scheerpeltz 1933, Horion 1963); «Sudety» bez stanowiska (Scheerpeltz 1933); «Beskidy» (Reitter 1909); Puszcza Białowieska: Białowieski Park Narodowy (Borowiec 1991i, Kubisz i Szwałko 1991c); Beskid Zachodni: Babiogórski Park Narodowy (Melke i Szafraniec 1997)