Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Lathrobium (Lathrobium) filiforme Gravenhorst, 1806
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek rozmieszczony w środkowej i północnej Europie (prócz skrajnych prowincji północnych Fennoskandii), na zachód sięgający do Francji, a na południe do północnych części Włoch i Bałkanu, nadto notowany z Syberii. W Polsce znany z nielicznych stanowisk, minio braku udokumentowanych danych według A. Szujeckiego (1965b) występuje w całym kraju. Zasiedla wilgotne gleby leśne, wilgotne łąki i pola, mokradła i olszyny. Spotykany przeważnie pod rozkładającymi się szczątkami roślinnymi, w ściółce i wśród mchów.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: koło Koszalina (Lüllwitz 1916); Pojezierze Mazurskie: Puszcza Piska — Szeroki Bór (Szujecki 1966); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Arnold 1936); Nizina Mazowiecka: Kiełpin, Nowy Dwór Mazowiecki (Majewski T. 1973b), Brok nad Bugiem (Szujecki A.*); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1874, Gerhardt 1910, Schwarz i Letzner 1874); Górny Śląsk (Kelch 1846, Zebe G. 1852, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Horion 1936g, Polentz 1936e); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Częstochowa-Raków (Lgocki 1908); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1965, Szujecki 1965b, Szujecki 1966); «Prusy» (Siebold 1847, Zebe G. 1852, Lentz 1857); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Kolbe W. 1921); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Gubernia Piotrkowska» (Jakobson 1909)