Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Coccinella septempunctata Linnaeus, 1758
Description in KFP (in Polish):
[tom 13]
Szeroko rozpowszechniony gatunek w całej Palearktyce. Jest u nas jednym z najczęściej spotykanych gatunków biedronek. Występuje w najróżnorodniejszych średnio wilgotnych środowiskach. Zarówno postacie dojrzałe, jak i larwy, są bardzo drapieżne; napadają one i pożerają mszyce wielu gatunków żerujących na różnych roślinach. Zimuje na ziemi wśród zeschłych roślin i opadłego listowia. 
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
[No detailed distribution data]

Uwagi:
W Polsce nie notowany jeszcze tylko z Podlasia i Kotliny Nowotarskiej, z pozostałych krain wykazywany wielokrotnie przez licznych autorów.