Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Bruchidius pusillus (Germar, 1824)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozsiedleniu, ponieważ dawniej nie był odróżniany od B. seminarius (L.). Dotychczas znany z Jugosławii, NRD, Węgier, Bułgarii, Podola, Armenii i Turcji. W Polsce nie został stwierdzony w sposób pewny.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Poznań (Szulczewski 1922); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)