Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Callosobruchus chinensis (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Pierwotną ojczyzną tego gatunku jest prawdopodobnie wschodnia część Azji. Obecnie jest zawleczony na wszystkie kontynenty prócz obszarów arktycznych. Jest chrząszczem ciepłolubnym, odbywającym rozwój w krajach o klimacie umiarkowanym tylko w pomieszczeniach ogrzewanych, natomiast w obszarze międzyzwrotnikowym jest groźnym szkodnikiem w uprawach polowych oraz w magazynach. Z Polski wykazany z czterech miejscowości. Ponieważ nigdzie nie zaaklimatyzował się, nie zalicza się omawianego chrząszcza do fauny naszego kraju. Żeruje w nasionach różnych gatunków motylkowatych (Papilionaceae), w Europie najczęściej notowano go jako szkodnika magazynowego fasol — Phaseolus L. i wyk — Vicia L.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Brudzyń, Poznań (Szulczewski 1922, Borowiec 1980); Podlasie: Białystok (Kamiński 1968, Borowiec 1980); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków (Wajgiel 1875, Borowiec 1980); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Letzner 1871, Borowiec 1980); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873)