Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Mythecops ruficornis Reitter, 1916c
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek opisany z Azji Środkowej z miejscowości Tedchen. Według M. Mroczkowskiego i J. Stefańskiej (1992) wykazany ze Śląska Austriackiego w wyniku błędnego odczytania nazwy miejscowości (Teschen = Cieszyn).
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
«Śląsk Austriacki» (Günther i Zumpt 1933)