Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ceutorhynchus sulcatus Brisout, 1869
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek obejmujący zasięgiem południowo-wschodnią część Europy Środkowej oraz Europę południowo-wschodnią; notowany poza tym z Syrii. W Polsce znany z nielicznych stanowisk tylko w siedmiu południowych krainach niemal wyłącznie na miejscach kserotermicznych. Żyje na różnych gatunkach rodziny krzyżowych — Cruciferae.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk: Wrocław-Książe Małe (Kania 1991d); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Smreczyński 1929, Smreczyński 1974, Trella 1934, Kuntze i Noskiewicz 1938, Mazur M. 1983, Mazur M. i Wanat 1994); Wyżyna Małopolska (Szymczakowski 1960, Smreczyński 1974, Kuśka 1989c, Mazur M. 1994f, Mazur M. i Wanat 1994), Skowronno koło Pińczowa (Wanat M.*); Wyżyna Lubelska (Smreczyński 1974, Petryszak 1982, Mazur M. i Wanat 1994); Roztocze: rezerwat Łabunie (Cmoluch 1963, Cmoluch 1965, Cmoluch 1971); Nizina Sandomierska (Mazur M. i Wanat 1994), Bolestraszyce koło Przemyśla (Wanat M.*); Beskid Wschodni: Przemyśl i okolice (Trella 1934, Kuntze i Noskiewicz 1938, Smreczyński 1955, Smreczyński 1974, Mazur M. 1994), Pogórze Przemyskie (Petryszak 1982); Polska (Mroczkowski i Stefańska 1992)