Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Anthicus flavipes (Panzer, 1797)
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek europejski, rozmieszczony od Francji, Włoch północnych, Hercegowiny i Siedmiogrodu przez całą Europę środkową aż do Fennoskandii i Karelii. W Polsce znany z nielicznych stanowisk w różnych częściach kraju. Zasiedla tereny nizinne i podgórza. Występuje na drobnoziarnistym piasku i żwirze nad brzegami wód, na pobrzeżach lasu, przydrożach i stanowiskach ruderalnych. Postacie dojrzałe poławiano od kwietnia do lipca w detrytusie, pod napływkami, na starej wysuszonej padlinie oraz w godzinach wieczornych na niskiej roślinności.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916), Chałupy koło Władysławowa (Węgrzecki 1932); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Schmidt W.L. 1842, Letzner 1871, Osterloff 1885, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Szulczewski 1922); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Gerhardt 1874, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); Wzgórza Trzebnickie: Twardogóra (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); Górny Śląsk: Rudy koło Kuźni Raciborskiej (Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków (Rybiński 1897), Częstochowa-Mirów (Lgocki 1908); Nizina Sandomierska: Księżpol koło Biłgoraja (Tenenbaum 1913); Sudety Zachodnie: Wleń (Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni: koło Cieszyna (Wanka 1920); Beskid Wschodni: Prałkowce i Łętownią koło Przemyśla (Trella 1923); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Tenenbaum 1925b, Horion 1956); «Pomorze» (Schmidt W.L. 1842); «Prusy» (Illiger 1798, Siebold 1847, Dommer 1850, Zebe G. 1853, Lentz 1857, Horion 1956); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Kolbe W. 1931)