Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Omophlus (Paromophlus) lividipes Mulsant, 1856
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek rozprzestrzeniony od Francji wschodniej i Włoch aż po Grecję, dalej na wschód przez Wołyń i Podole docierający do środkowych i południowych obszarów europejskiej części ZSRR, notowany ponadto z Syberii. W Polsce chrząszcz bardzo rzadki, znany dotychczas tylko z kilku stanowisk. Ogólnikowo w ubiegłym wieku wykazany ze Śląska Górnego, czego badania późniejsze nie potwierdziły. Zasiedla nasłonecznione stanowiska słabo porośnięte niską roślinnością. Postacie dojrzałe poławiano od maja do lipca, najczęściej na kwitnących trawach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Szczecin (Bach 1859, Bach 1867c); Dolny Śląsk: Miękinia koło Środy Śląskiej (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Horion 1956, Burakowski 1976), Oława (Haase E. 1885, Burakowski 1976); Górny Śląsk (Bach 1859, Bach 1867c); «Śląsk» (Seidlitz 1896, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Franz 1936, Kuntze i Noskiewicz 1938, Horion 1951)