Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Bradybatus (Nothops) fallax Gerstaecker, 1860
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek europejski, notowany z Francji, Szwajcarii, Belgii, Holandii, Niemiec, Polski, Czech, Słowacji, Austrii, Węgier, byłej Jugosławii, Rumunii i Ukrainy. W Polsce mało znany, gdyż od przeszło stu lat uważany za synonim B. elongatulus (Boh.) i dopiero L. Dieckmann (1968) wykazał jego odrębność. Bionomia tego chrząszcza jest poznana fragmentarycznie. Postacie dojrzałe poławiano w okresie wegetacyjnym na klonie zwyczajnym — Acer platanoides L. i jaworze — A. pseudoplatanus L.; ponadto wysiano je ze ściółki w lesie łęgowym nad Popradem (Knutelski, Grzęda i Mazur 1986).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Bielinek nad Odrą (Stachowiak P. 1986); Dolny Śląsk: Leszczyna woj. Legnica (Kolbe W. 1927); Sudety Zachodnie: Wleń, góra Górzec (Kolbe W. 1919), Wąwóz Myśliborski koło Jawora (Kania J.*); Beskid Zachodni: Kopce koło Cieszyna (Kuśka 1977, Kuśka 1982), Stary Sącz (Knutelski i in. 1986), Beskid Sądecki (Petryszak i in. 1993); Beskid Wschodni (Trella 1934, Smreczyński 1955, Smreczyński 1972, Dieckmann 1968, Mazur M. 1994); Polska (Horion 1970, Lucht 1987, Dieckmann 1988, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Śląsk» (Horion 1951, Horion 1970); «Beskid Niski» (Petryszak i in. 1993)