Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Chrząszcze Polski
Podsumowanie
Rodziny
113
Rodzaje
1562
Gatunki
6076
Rekordy
553628
Publikacje
6303
››› Wejście do Bazy ‹‹‹

Podsumowanie

Digitalizacja objęła największą, poświęconą chrząszczom, XXIII część Katalogu Fauny Polski (KFP) — 23 tomy wydawane w latach 1971-2000 przez Muzeum i Instytut Zoologii PAN. Był to punkt wyjścia do dalszych działań i podstawa dla systemu informacyjnego Bazy Coleoptera@PL, który dał początek Mapie Bioróżnorodności. Udało się nam przetworzyć wielki zbiór informacji archiwalnych do postaci cyfrowej, dzięki czemu uzyskały one nową formę i w pewnym sensie drugie życie.

Sukces pierwszego w historii polskiej zoologii przedsięwzięcia tego typu daje powód do ogromnej satysfakcji, zwłaszcza że jest ona udziałem ponad dwudziestu osób z całego kraju, naukowców i amatorów. Wspólnie udało nam się wykazać, że dobry pomysł i współpraca ponad podziałami pozwalają osiągnąć to, co dotąd wydawało się niemożliwe.

Przebieg prac

Proces digitalizacji składał się z następujących etapów, realizowanych przez różne osoby i ośrodki:

  1. skanowanie — tomy 2 i 3 - oal, fragmenty tomu 10 - rkr, tomu 11 - wje, pozostałe - MiIZ
  2. rozpoznawanie pisma (OCR) — tomy 2 i 3 - oal, fragmenty tomu 10 - rkr, tomu 11 - wje, pozostałe - MiIZ
  3. korekta błędów OCR — tomy 9, 12, 13, 14, 18 - MiIZ i UW, pozostałe - korekta zbiorowa (p. niżej)
  4. przetworzenie tekstu do postaci bazy — tomy 2 i 3 - oal, pozostałe - UW
  5. budowa aplikacji sieciowej do obsługi bazy — UW

››› Dostęp do treści KFP

Aby obejrzeć podsumowanie przebiegu prac nad korektą zbiorową, trzeba kliknąć tutaj.


Postęp prac - wykaz tomów:

 
- do zrobienia,
 
- w przygotowaniu,
 
- niemal gotowe,
 
- zrobione
1
2
3
9
12
13
14
18
22
23