Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Corticaria lateritia Mannerheim, 1844
Description in KFP (in Polish):
[tom 22]
Gatunek opisany z Finlandii, szeroko rozprzestrzeniony w Skandynawii, gdzie w Szwecji dociera do skrajnych prowincji północnych; notowany ponadto z Karelii oraz nielicznych stanowisk w Niemczech, Austrii i na Węgrzech. W Polsce niedawno odkryty na dwu stanowiskach na podstawie złowionych nielicznych osobników. Zasiedla lasy o pierwotnym charakterze. Chrząszcze łowiono pod korą martwych stojących świerków i sosen oraz na porośniętych śluzowcami pieńkach jodły.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Mazowiecka: Szumin koło Łochowa, rezerwat Jegiel (Majewski T. [2] 1997b); Puszcza Białowieska: oddział 288c/318A (Majewski T. [2] 1997b)