Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Mordellistena (Pseudomordellina) acuticollis Schilsky, 1895
Description in KFP (in Polish):
[tom 22]
Gatunek opisany z Austrii; notowany z nielicznych, znacznie rozproszonych stanowisk w Niemczech, krajach Beneluksu, Szwajcarii, Austrii, w Czechach, na Słowacji i Węgrzech. W Polsce niedawno wykazany z trzech krain. Występuje na miejscach kserotermicznych, na polach, pastwiskach, przydrożach i w zaroślach. Larwa odbywa rozwój w łodydze lub szyjce korzeniowej ostrożenia polnego — Cirsium arvense (L.) Scop. Postacie dojrzałe poławiano od czerwca do początku sierpnia na kwiatach rośliny żywicielskiej i na bylicach — Artemisia L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: rezerwat Bielinek (Borowiec 1996); Dolny Śląsk: Wrocław (Borowiec 1996); Wyżyna Lubelska: okolice Pińczowa, Tarnogóra koło Izbicy (Borowiec 1996)