Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Chrząszcze Polski
Podsumowanie
Rodziny
113
Rodzaje
1562
Gatunki
6076
Rekordy
553628
Publikacje
6303

Strona Główna

O Inicjatywie

Coleoptera Poloniae to ogólnopolska inicjatywa naukowa, powstała w ramach Krajowej Sieci Informacji o Bioróżnorodności we współpracy Uniwersytetu Warszawskiego oraz Muzeum i Instytutu Zoologii PAN. Tworzą go specjaliści - zarówno pracownicy wielu krajowych instytucji naukowych, jak i pasjonaci entomologii. Współpracujemy też z Polskim Towarzystwem Entomologicznym.

Cel i zakres działań

Nasz cel to tworzenie pełnej i aktualnej bazy wiedzy o krajowej faunie chrząszczy (Coleoptera). Wykorzystujemy wszelkie dostępne udokumentowane informacje o rozmieszczeniu i biologii gatunków. Główne źródła to publikacje naukowe, okazy w kolekcjach przyrodniczych i potwierdzone fotograficznie obserwacje. Efekty działań dostępne są poprzez bazę danych Mapa Bioróżnorodności oraz w formie publikacji.

Baza danych

Punktem wyjścia była Część XXIII Katalogu Fauny Polski (KFP) — 23 tomy wydawane w latach 1971-2000 przez Muzeum i Instytut Zoologii PAN, którego przetworzona treść dała rdzeń Bazy Coleoptera@PL (p. podsumowanie), działającej od roku 2009. Po uruchomieniu projektu Mapa Bioróżnorodności baza została poszerzona o nowe dane i w rozbudowanej formie działa jako Baza BioMap (od Biodiversity Map).