Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Malthodes hexacanthus Kiesenwetter, 1852b
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek pospolity w Europie Środkowej, notowany ponadto z górzystych obszarów w Belgii, Francji, Szwajcarii, z północnych części Włoch i Jugosławii oraz Siedmiogrodu. W Polsce wykazywany z nielicznych miejscowości tylko w ośmiu krainach, przy czym większość danych o rozmieszczeniu opiera się na znaleziskach z ubiegłego stulecia, niekiedy nawet sprzed przeszło stu lat, dlatego też wymagają one potwierdzenia nowymi materiałami. Zasiedla głównie tereny górzyste, docierając w Alpach do wysokości około 2300 m n.p.m., natomiast na terenach niżej położonych występuje lokalnie. Jest poławiany od maja do sierpnia, najczęściej w czerwcu i lipcu w lasach na borówce czarnej — Vaccinium myrtillus L. oraz na roślinach na wilgotnych łąkach w sąsiedztwie lasu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Brudzyń (Szulczewski 1922), Kolumna koło Łasku (Eichler W. 1930); Górny Śląsk: Rudy koło Kuźni Raciborskiej (Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1889); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: koło Krakowa (Łomnicki M.A. 1886); Sudety Zachodnie (Kiesenwetter 1870, Letzner 1871, Letzner 1889, Koltze 1873); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1852), Góry Kłodzkie (Weise 1887); Beskid Zachodni: Babia Góra (Kiesenwetter 1870); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930); Tatry (Kiesenwetter 1870, Reitter 1887b, Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1953); «Śląsk» (Reitter 1870, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Horion 1953); «Karpaty» (Łomnicki M.A. 1884); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871, Letzner 1889)