Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Coraebus undatus (Fabricius, 1787)
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek rozsiedlony w Europie południowej (zwłaszcza w jej części zachodniej) oraz w południowej części Europy Środkowej i Ukrainy, notowany również z Maroka, niemal wszędzie spotykany rzadko i przeważnie pojedynczo. W Polsce znany zaledwie z kilku stanowisk w trzech tylko krainach, od kilkudziesięciu lat nie poławiany. Zasiedla różne gatunki dębów. Larwy żerują pod korą i w żywych tkankach wierzchniej warstwy drewna pni i grubszych gałęzi, przeważnie uprzednio uszkodzonych przez inne owady. W południowej części Francji jest to groźny szkodnik dębów korkowych: larwy drążąc chodniki powodują wyciek brunatnego soku, który zabarwia korek, czyniąc go mniej wartościowym. Postacie dojrzałe spotyka się w lipcu i sierpniu; są one bardzo rzadko poławiane, gdyż przebywają przeważnie w wierzchołkowej części drzewa, tylko samice są częściej znajdowane na pniach, gdy poszukują miejsca dla złożenia jaj. W zbiorach zaliczają się do rzadkości, gdyż wyhodowanie dorosłych postaci z larw jest również bardzo trudne.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data: