Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Micropeplus caelatus Erichson, 1839
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozmieszczeniu, wykazywany głównie z północnej części środkowej Europy, ponadto notowany z Kaukazu, Irlandii, Danii, Holandii i jednej południowej prowincji Szwecji. Wszędzie rzadko i sporadycznie spotykany. Występuje na wilgotnych glebach torfiastych skąpo porośniętych roślinnością, poławiany zwłaszcza na jesieni z traw na pobrzeżach lasu, ponadto pojedynczo pod napływkami na pobrzeżu bagna oraz w pryzmach kompostu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Zaleskie koło Słupska (Lüllwitz 1914, Lüllwitz 1916, Horion 1963), Gdańsk (Horion 1963); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Głogów (Letzner 1873, Letzner 1876, Letzner 1883g, Letzner 1888, Gerhardt 1910, Horion 1963); «Pomorze» (Kersten 1944, Horion 1951); «Prusy» (Schilsky 1888, Schilsky 1909, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1951); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1888, Nohel 1973); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1951)