Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Stenus (Stenus) calcaratus Scriba, 1864b
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek znany z nielicznych stanowisk w północnej części środkowej Europy, północno-wschodniej Europy, Syberii i Mongolii. W Polsce notowany bardzo rzadko z północnej części kraju do linii Słubice —Poznań — Warszawa. Znajdowany na wilgotnych pobrzeżach wód wśród mchów, pod opadłym listowiem i napływkami.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.