Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ocypus (Pseudocypus) fulvipennis Erichson, 1840
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Gatunek znany głównie ze środkowej i północno-wschodniej Europy, na zachód sięgający do Francji, a na południe do północnych Włoch i Bałkanów, wykazywany poza tym z Syberii i Kaukazu, W Polsce notowany z nielicznych, rozproszonych stanowisk w południowej części kraju. Zasiedla tereny pagórkowate i niższe położenia górskie. Poławiany na trawiastych stokach, łąkach, pobrzeżach lasu, przesiekach i drogach leśnych, pod rozkładającymi się szczątkami roślinnymi, kamieniami i wśród mchów.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Poznań (Szulczewski 1922, Horion 1965); Wzgórza Trzebnickie: Topolice woj. Wrocław (Müller J. 1895); Roztocze: Zwierzyniec woj. Zamość (Szujecki 1963); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Pax 1921); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1852, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Pax 1921); Beskid Zachodni (Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Wanka 1917b); Kotlina Nowotarska: Zakopane (Łomnicki M.A. 1886); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Nowicki M. 1873); Tatry (Trella 1930b); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Karpaty» (Nowicki M. 1873, Horion 1965); «Sudety» (Horion 1965)