Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Chlorophorus sartor (Müller O.F. in Allioni, 1766)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek rozsiedlony w południowej, środkowej i wschodniej części Europy, docierający na wschód do środkowej Wołgi, Uralu Południowego i dalej przez Syberię aż do Chabarowska, notowany ponadto z Azji Mniejszej, Kaukazu, Armenii, Turkmenii i północnego Iranu. W środkowej Europie jest chrząszczem ciepłolubnym, występującym na terenach nizinnych i pagórkowatych, zwłaszcza na glebach wapiennych i na nasłonecznionych zboczach. W Polsce jest chrząszczem rzadkim, znanym tylko z 7 krain, przy czym z Pobrzeża Bałtyku, Niziny Sandomierskiej, Sudetów Wschodnich i Beskidu Zachodniego notowanym na podstawie znalezisk sprzed przeszło stu lat. Występowanie Ch. sartor (O. F. Müll.) w tych krainach wymaga potwierdzenia nowymi materiałami. Pojaw postaci dojrzałych rozpoczyna, się od połowy maja i trwa do sierpnia; poławiano je na kwiatach derenia świdwy — Cornus sanguinea L., dzikich bzów — Sambucus L., krwawników — Achillea L., ostów — Carduus L. oraz na kwiatostanach baldaszkowatych — Umbelliferae. Rozwija się w martwym drewnie pni i gałęzi kasztana — Castanea Mill., dębów — Quercus L., oraz robinii akacjowej — Robinia pseudacacia L., Larwy żerują początkowo pod korą, następnie w drewnie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 15 Pobrzeże Bałtyku Gdańsk Helm 1880
KFP 15 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Fein i Haase 1881, Schreiber 1906, Schumann 1906, Reineck 1919, Szulczewski 1922, Schmidt G. 1952, Griep 1956, Horion 1974
KFP 15 Dolny Śląsk Kelch 1846, Roger 1856, Gerhardt 1910, Gerhardt 1910b, Gerhardt 1910d
KFP 15 Nizina Sandomierska okolice Rzeszowa Schaitter 1870
KFP 15 Sudety Wschodnie Sławniowice woj. Opole Reitter 1870
KFP 15 Beskid Zachodni Ustroń Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870
KFP 15 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1925
KFP 15 Polska Łomnicki M.A. 1913, Plavilstshikov 1940
KFP 15 Polska Północna Kuntze R. 1931c
KFP 15 «Pomorze» Horion 1951, Horion 1974
KFP 15 «Prusy» Siebold 1847, Zebe G. 1853, Lentz 1857, Pfeil 1857, Horion 1951, Horion 1974
KFP 15 «Prusy Wschodnie» Dommer 1850, Lentz 1857, Lentz 1879, Seidlitz 1891, Plavilstshikov 1940
KFP 15 «Śląsk» Weigel 1806, Schilling i Rendschmidt 1833, Gravenhorst 1836, Zebe G. 1853, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Aurivillius 1912, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Kinel 1919, Horion 1974
KFP 15 «Karpaty» Nowicki M. 1873
KFP 15 «Karpaty Wschodnie» Hildt 1917
KFP 15 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884

Uwagi:
Dolny Śląsk: Nysa — locus typicus! dla Clytanthus sartor v. griseus Gerh., Żarów (Z. Śliwiński*)