Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Amara (Celia) roubali Makólski, 1929
Description in KFP (in Polish):
[tom 3]
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozmieszczeniu ogólnym, wykazywany jedynie z Polski. Makólski (1952) sądzi, że u nas jest to «dement pochodzenia polnocnego», w okolicy Warszawy rzadko, ale nieraz licznie spotykany na jesieni. Żyje na suchych terenach piaszczystych, głównie na wydmach pochodzenia lodowcowego, dotychczas znajdowany tylko w piasku przy korzeniach Artemisia campestris L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as: