Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Amara (Curtonotus) alpina (Paykull, 1790)
Description in KFP (in Polish):
[tom 3]
Gatunek okołobiegunowy, rozmieszczony w północnej Europie, Syberii i północnej części Ameryki Północnej. Z Syberii wykazywany jako gatunek tundrowy. Z uwagi na rozmieszczenie ogólne oraz warunki środowiskowe jakich wymaga, zarówno w Polsce jak i w Europie Środkowej nie występuje.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.