Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Pterostichus (Pseudorthomus) subsinuatus (Dejean, 1828)
Description in KFP (in Polish):
[tom 3]
Gatunek zasiedlający strefę górską i subalpejską w części środkowej i wschodniej Alp. W Polsce nie występuje. Według A. Horiona (1941) wzmianki K. Letznera (1871, 1881, 1885) o występowaniu omawianego gatunku na Śląsku należy odnieść do Pterostichus (Pseudorthomus) unctulatus (Duft.), gdyż w zbiorze tego badacza tylko ten gatunek występuje. Z uwagi na ogólne rozmieszczenie również wszystkie inne doniesienia z naszych terenów są niewiarogodne.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.