Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Dromius (Dromius) laeviceps (Motschulsky, 1850)
Description in KFP (in Polish):
[tom 3]
Gatunek znany ze stosunkowo nielicznych stanowisk z Polski i południowo-wschodniej europejskiej części ZSRR. Rozmieszczenie ogólne wymaga dokładniejszych badań, gdyż był mylony z Dromius (Dromius) agilis (F.) i Dromius (Dromius) quadraticollis A. Mor. W Polsce znaleziony poraź pierwszy w Puławach w r. 1924. Według J. Makólskiego (1952) pojawił się u nas dopiero w bieżącym stuleciu, szeroko się rozprzestrzenił, jednak nie przekroczył jeszcze zachodnich granic. Warunki ekologiczne słabo zbadane. W Polsce łowiony głównie na zimowiskach pod odstającą korą żywych drzew, zwłaszcza przy podstawie pni dębów, olch i topoli.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Mazowiecka (Horion 1935, Horion 1941, Mazur E. 1936, Walles 1936, Burmeister 1939, Smreczyński 1955), Nieborów pow. Łowicz, Malichy, Piastów, Płochocin i Zaborów pow. Pruszków, Buraków, Łomianki, Jabłonna i Kazuń pow. Nowy Dwór Mazowiecki, Jeziorna i Obory pow. Piaseczno (Makólski*); Górny Śląsk (Mazur E. 1936); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Mazur E. 1936); Góry Świętokrzyskie (Horion 1941), Święta Katarzyna pow. Kielce (Makólski*); Wyżyna Lubelska: Puławy (Zaitzev 1924, Mazur E. 1936); Beskid Wschodni (Trella 1930d, Trella 1939); Polska (Burmeister 1939, Horion 1951, Makólski 1952, Prüffer 1956); «Galicja» (Csiki 1932b)

Uwagi:
Beskid Wschodni: okolice Przemyśla — terra typica! dla Dromius planifrons Trella;