Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Adrastus montanus (Scopoli, 1763)
Opis w KFP:
[tom 10]
Gatunek zamieszkujący środkową i południową część Europy, sięgający na wschód po zachodnie lasostepy Ukrainy. W Polsce bardzo mało znany; rozsiedlenie jego wymaga uzupełniających badań. Dotychczas był notowany z pięciu krain, ale wydaje się, że pewne dane odnoszą się tylko do okolic Przemyśla. Ze Śląska Górnego był wykazywany na podstawie tylko jednego znaleziska z Raciborza sprzed 130 lat, co wymaga obecnie potwierdzenia nowymi materiałami. Z Kowar w Sudetach Zachodnich był wykazany tylko raz przed przeszło stu laty, lecz J. Gerhardt (1910) nie uwzględnił tego stanowiska w spisie chrząszczy śląskich. A. Sowińska. (1975) wykazała omawiany gatunek z Mirosławie na Śląsku Dolnym na podstawie jednej larwy znalezionej na podmokłej łące. Ponieważ dotychczas na tym obszarze nie znaleziono postaci dorosłych A. montanus (Scop.), wszak częściej znajdowanych niż larwy, należy przypuszczać, że zaszła tu omyłka w oznaczeniu larwy, tym bardziej, że dotychczasowe klucze do oznaczania larw gatunków z rodzaju Adrastus Eschh. nie dają gwarancji prawidłowego określenia przynależności gatunkowej. Z Pienin notowany omyłkowo (Burakowski 1976b) na podstawie błędnie oznaczonych melanistycznych okazów A. axillaris ab. turcicus Stierl. Wbrew swej nazwie nie jest to gatunek górski, gdyż zasiedla tylko tereny nizinne i pagórkowate. Larwy żyją w glebie łąk, polan śródleśnych, pobrzeży zadrzewień i wód. Chrząszcze bywają poławiane w czerwcu i lipcu na listowiu i kwiatach roślin zielnych, krzewów i drzew.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Dolny Śląsk: Mirosławice woj. Wrocław (Sowińska 1975); Górny Śląsk: Racibórz (Bach 1852, Kelch 1852, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910, Kuntze i Noskiewicz 1938, Horion 1953); Sudety Zachodnie: Kowary (Letzner 1871); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1925, Kuntze i Noskiewicz 1938); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1953); «Śląsk» (Seidlitz 1888, Kuhnt 1912, Jakobson 1913, Lohse 1979); «Podkarpacie» (Kuntze R. 1931, Kuntze R. 1931c)

Uwagi:
Dolny Śląsk: Stanowiska wątpliwe