Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Phaenops knoteki Reitter, I898d
Opis w KFP:
[tom 10]
Gatunek o słabo poznanym rozsiedleniu, notowany z Grecji, Bułgarii, Jugosławii, Austrii, Słowacji, południowej części Francji i Algierii. Wszędzie spotykany bardzo rzadko i sporadycznie. W Polsce dotychczas jeszcze nie stwierdzony: ogólnikowe wzmianki o występowaniu w Galicji opierają się zapewne na danych spoza obecnych granic naszego kraju. Postacie dojrzałe poławiano w lipcu. Larwy żyją pod korą obumierających lub ściętych pni i gałęzi jodeł i świerków.
[tom 22]
Gatunek górski, opisany z Sarajewa w Hercegowinie; notowany z północno-zachodnich Wioch, Chorwacji, Bośni, Austrii Dolnej, Styrii, Słowacji i Bułgarii. W Polsce wykazany w trzech krainach z kilku stanowisk górskich, z których w ogólnym zasięgu najdalej na północ wysunięte występuje w Górach Świętokrzyskich. Zasiedla dobrze zachowane naturalne bory jodłowe, docierając do 1700 m n.p.m. Postacie dojrzałe pojawiają się od połowy maja, najliczniej występują w drugiej połowie czerwca, poławiane są do wczesnego sierpnia. W dni słoneczne chrząszcze nadlatują na osobno leżące, świeżo ścięte jodły, Mody i pieńki, najczęściej opadają dolne, dobrze nasłonecznione części pnia. Samice składają jaja wkrótce po wylęgu. Larwy żerują pod cienką i grubą korą lub w korze umierających lub martwych gałęzi, konarów i pni starych jodeł, zwłaszcza jodły pospolitej — Abies alba L. Bogatek ten o słabo poznanej jeszcze biologii z powodu rzadkości występowania nie jest uważany u nas za szkodnika.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
«Galicja» (Schaefer 1949, Horion 1955); Góry Świętokrzyskie: leśnictwo Widełki w nadleśnictwie Łagów (Gutowski i in. 1992); Beskid Zachodni: Rytro koło Nowego Sącza (Gutowski i in. 1992, Gutowski i Królik 1996); Beskid Wschodni: Turnica i Cisowa koło Przemyśla (Gutowski i in. 1992); Beskid Wschodni: nadleśnictwo Bircza (Gutowski i in. 1992, Gutowski i Królik 1996)