Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Agaricophilus dieneri Reitter, 1911c
Description in KFP (in Polish):
[tom 13]
Gatunek notowany z Tatr jedynie na podstawie jednego okazu znalezionego przeszło 70 lat temu na małej hubie rosnącej na pniu świerka w słowackich Tatrach Wysokich. Niestety nawet ten okaz typowy nie istnieje, gdyż został zagubiony przez autora opisu (Reitter 1911c). W Polsce z całą pewnością dotychczas nie stwierdzony, a omyłkowo wykazany przez S. Mazura (1983) jako gatunek występujący w naszym kraju.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Tatry (Jakobson 1915, Mader 1927); Wysokie Tatry (Horion 1961, Vogt 1967, Mazur S. 1983); Polska (Mazur S. 1983); «Karpaty» (Horion 1951)