Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Lycoperdina (Lycoperdina) crassicornis Reitter, 1880c
Description in KFP (in Polish):
[tom 13]
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozmieszczeniu i wymaganiach ekologicznych, opisany przed przeszło stu laty na podstawie jednej samicy znalezionej w Karpatach Południowych. W Polsce dotychczas nie stwierdzony. Z uwagi na dotychczasowe wiadomości o występowaniu, dane o zasiedleniu okolic Poznania są niewiarygodne.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 13 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Poznań Szulczewski 1922