Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cephennium (Cephennium) delicatulum Reitter, 1880b
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek wykazany dotychczas tylko z Austrii, Węgier i Słowacji oraz ogólnikowo z byłej Galicji, przy tym ostatnie dane prawdopodobnie należy odnieść do obszaru obecnie leżącego na wschód od naszej granicy. W Polsce istnieje możliwość odnalezienia go w południowej części kraju. Wymagania ekologiczne nie znane.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
«Galicja» (Besuchet 1971)