Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cephennium (Cephennium) slovenicum Machulka, 1931
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek rzadko spotykany o ograniczonym zasięgu, notowany ze Słowacji i Węgier, ponadto bez bliższej lokalizacji z Galicji. Ogólnikowe dane z byłej Galicji należy prawdopodobnie odnieść do obszaru poza naszą granicą wschodnią. Znajdowany w murszu starego pieńka dębowego zasiedlonego przez mrówki z rodzaju Camponotus Mayr.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
«Galicja» (Besuchet 1971)