Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Bryaxis carinula (Rey, 1888)
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozmieszczeniu, notowany z nielicznych stanowisk w środkowej Europie, z Francji, Szwajcarii, Włoch, Jugosławii, Rumunii i Bułgarii. W Polsce chrząszcz nadzwyczaj rzadko spotykany, na Śląsku Górnym znaleziony przed przeszło 40 laty. Ogólnie ze Śląska (Horion 1949) wzmiankowany z «Berghäuser», niestety stanowiska tego nie można zlokalizować, gdyż nazwa ta odnosiła się do kilku miejscowości zarówno na Śląsku Dolnym, jak i w Sudetach Zachodnich. Wymagania ekologiczne nie znane.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Górny Śląsk: okolice Strzelec Opolskich (Horion 1949); Sudety Zachodnie: Chełmiec koło Wałbrzycha (Horion 1949); «Śląsk» (Horion 1951)