Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Brachygluta haematica (Reichenbach, 1816)
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek rozprzestrzeniony w prawie całej Europie z wyjątkiem jej skrajnych części północnych i południowych. W Polsce notowany z nielicznych stanowisk, przy tym dane z niektórych krain opierają się na znaleziskach sprzed przeszło stu laty i wymagają teraz potwierdzenia nowymi materiałami. Występuje pod opadłymi liśćmi, wśród mchów przeważnie na glebach wilgotnych, na pobrzeżach rzek, potoków i stawów.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916); Pojezierze Mazurskie: Siniec koło Kętrzyna (Lentz 1879); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Głogów (Letzner 1871, Letzner 1887); Nizina Mazowiecka: okolice Warszawy (Osterloff 1889, Sumiński i Tenenbaum 1921, Tenenbaum 1929, Tenenbaum 1938, Siemaszko i Siemaszko 1932); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1887, Schwarz i Letzner 1874, Fein i Haase 1881); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1887); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Krakowa (Łomnicki M.A. 1886), okolice Częstochowy (Lgocki 1908); Roztocze: Obrocz koło Zamościa (Tenenbaum 1913); Nizina Sandomierska: Ispina koło Bochni (Kotula 1873); Beskid Zachodni (Wachtl 1870, Letzner 1887); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Polska (Osterloff 1889, Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913); «Pomorze» (Horion 1949); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1857, Horion 1949); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1889); «Śląsk» (Reitter 1870, Reitter 1882, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Horion 1949); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Gubernia Warszawska» (Jakobson 1910); «Gubernia Piotrkowska» (Jakobson 1910)