Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Eusphalerum (Pareusphalerum) florale (Panzer, 1793)
Opis w KFP:
[tom 6]
Gatunek występujący głównie w środkowej Europie, na zachód sięgający do północnej i wschodniej Francji, a na południe do północnych Włoch, Jugosławii i Siedmiogrodu, wykazany nadto z Syberii. W Polsce notowany głównie z południowej części kraju. Występuje zarówno na nizinach jak i w górach, docierając do strefy kosodrzewiny. Poławiany wiosną na kwitnących roślinach zielnych i krzewiastych.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Szulczewski 1922); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków-Wola Justowska (Łomnicki M.A. 1886); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1886); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1852, Letzner 1871, Letzner 1886); Beskid Zachodni (Letzner 1871, Letzner 1886, Pawłowski J. i Szujecki 1966, Pawłowski J. 1967); Beskid Wschodni (Łomnicki M.A. 1886), okolice Przemyśla (Trella 1930b); Pieniny (Tenenbaum 1931, Bernhauer 1932, Roubal 1936c); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Scheerpeltz 1933, Horion 1963); «Prusy» (Lentz 1857, Lentz 1879, Seidlitz 1874, Horion 1963); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1889); «Śląsk» (Weigel 1806, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Sudety» (Gerhardt 1910); «dolina Odry» (Reitter 1870)

Uwagi:
Pieniny: Pustelnia (Św. Kingi) — locus typicus! dla Anthobium florale var. tenenbaumi Bernh.