Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Hapalaraea (Dropephylla) gracilicornis (Fejfer, 1856)
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek rozmieszczony głównie w zachodniej Europie, północnej części środkowej Europy oraz w kilku południowych prowincjach Szwecji. Wszędzie bardzo rzadko spotykany. Omyłkowo wykazany przez F. Fejfera (1924) z Roztocza, według A. Szujeckiego (1960b) błędnie oznaczony okaz dowodowy należy do Phloeonomus monilicornis (Gyll.). O występowaniu w Prusach wątpi A. Horion (1963). Znajdowany na kwitnących głogach, pod odstającą korą buków i w chodnikach myszy pod starymi lipami. W Polsce dotychczas z całą pewnością jeszcze nie stwierdzony. Również omyłkowo wykazany z Niziny Mazowieckiej (Szujecki 1960b, Horion 1963), co obecnie się prostuje (A. Szujecki*).
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data: